فیلترینگ تلگرام صحت ندارد/ مشکل جهانی است

پيام رسان تلگرام از صبح امروز با مشکلات بسياري در زمينه اتصال به سرورها مواجه شده است/ چند ساعتي است

بیش تر بخوانید