تلگرام ، با اسپم مقابله می کند

پیام رسان تلگرام در جدیدترین بروزرسانی خود ربات @spambot را برای رفع مشکل اسپم کاربران راه اندازی کرده است و

بیش تر بخوانید