بعد از گم شدن تلفن همراهتان حتما این کارها را انجام دهید

قبل از اين‌که تلفن‌تان گم شود خبر خوب اينکه اگر هنوز تلفن‌تان را گم نکرده‌ايد، مي‌توانيد چند قدم ساده برداريد

بیش تر بخوانید